Skip to main content
Chăm sóc và bảo vệ toàn diện cho bé

Chính sách thanh toán

Các hình thức thanh toán được babimoon.vn chấp nhận, đó là:

  1. Thanh toán trước qua đơn vị thứ 3
  2. Thanh toán khi nhận hàng (COD).